Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ķīmisko pārvērtību veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Vielu pārvērtības gaisā un ūdenī

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Vielu pārvērtības karsējot

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Kurināmā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Drošība ar uguni un karstumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Kurināmā ietekme uz vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Vielu pārvērtības karsējot, kurināmais

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli