Teorija

Uzdevumi

1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dzīvnieku pārvietošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Dzīvnieku noteikšana pēc attēliem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Dzīvnieku uzvedības novērošana

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Rūpes par dzīvniekiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Dzīvo būtņu saudzēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Dzīvnieki: tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli