Teorija

Uzdevumi

1. Dabas rezervāti

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Nacionālie parki

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Sarkanā grāmata

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Aizsargājamie augi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Aizsargājamie dzīvnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Dabas aizsardzība

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli