Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aizsargājamie dabas objekti Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti; uzvedības normas dabas vidē
2. Aizsargājamie augi Sarkanā grāmata. Aizsargājamie augi
3. Aizsargājamie dzīvnieki Latvijas retie dzīvnieki un to aizsardzība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas rezervāti 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zina Latvijas dabas rezervātus
2. Nacionālie parki 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zina Latvijas nacionālos parkus
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zina Latvijas aizsargājamo teritoriju nozīmi
4. Sarkanā grāmata 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zina Sarkanās grāmatas izveides mērķus
5. Aizsargājamie augi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prot lietot Sarkano grāmatu, lai pazītu aizsargājamos augus
6. Aizsargājamie dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pazīst attēlos Latvijas aizsargājamos dzīvniekus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas aizsardzība 00:00:00 vidēja 10♦ Dabas aizsargājamās teritorijas, aizsargājamie augi un dzīvnieki Latvijā.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizsargājamie dabas objekti 00:00:00 vidēja 3♦ Teorija. 1. Aizsargājamie dabas objekti. Uzdevumi. 1. Dabas rezervāti. 2. Nacionālie parki. 3. Latvijas aizsargājamās teritorijas.
2. Aizsargājamie augi un dzīvnieki 22:00:00 vidēja 4♦ Teorija. 1. Aizsargājamie augi. 2. Aizsargājamie dzīvnieki. Uzdevumi. 1. Sarkanā grāmata. 2. Aizsargājamie augi. 3. Aizsargājamie dzīvnieki.