Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Dabas rezervāti 1♦
2. Nacionālie parki 1♦
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas 1♦
4. Sarkanā grāmata 2♦
5. Sugu izmiršanas cēloņi 2♦
6. Aizsargājamie augi 1♦
7. Aizsargājamie dzīvnieki 1♦
8. Drošības noteikumi dabā 1♦