Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki 1♦
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 1♦
3. Dzīvnieku pārvietošanās 2♦
4. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja 2♦
5. Dzīvnieku uzvedības novērtēšana 1♦
6. Rūpes par dzīvniekiem 3♦
7. Dzīvo būtņu saudzēšana 2♦