Teorija

Uzdevumi

1. Debespušu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Debespušu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Kompass

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Siltuma joslas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Orientēšanās vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Siltuma joslas un gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli