Grūtības pakāpe:
02:00:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Debespušu nosaukumi 1♦
2. Debespušu noteikšana 2♦
3. Debespuses 2♦
4. Kompass 2♦