Grūtības pakāpe:
01:30:00

Visi uzdevumi:

4♦
1. Siltuma joslas 1♦
2. Siltuma joslas 1♦
3. Gadalaiki 2♦