Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2♦
2. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2♦
3. Latvijas ekonomiskā attīstība 1♦
4. Latvijas ekonomiskā attīstība 1♦
5. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2♦