Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. 1905.g. revolūcija Latvijā 4♦
2. 1905.g. revolūcija Latvijā 2♦
3. 1905.g. revolūcija Latvijā 2♦
4. 1905. gada revolūcija Latvijā 1♦
5. 1905. gada revolūcija Latvijā 1♦
6. 1905.g. revolūcija Latvijā 2♦
7. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2♦
8. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā 2♦
9. Latvijas teritorija 19.gs.otrā pusē 2♦