Teorija

Uzdevumi

1. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Latvijas teritorija 19.gs.otrā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. 1905.g. revolūcijas sekas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. 1905. gada revolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Pirmā atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. 1905. gada revolūcija Latvijas teritoijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦
4. Latvijas sociāli ekonomiskā attīstība Krievijas Impērijas sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli