Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 2009.g. 6♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 2009.g. 5♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 2009.g. 5♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 2009.g. 5♦
5. 1. daļas 5. uzdevums 2009.g. 4♦