Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31♦
1. 1. daļas 6. uzdevums 2009.g. 4♦
2. 1. daļas 7. uzdevums 2009.g. 4♦
3. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2009.g. 2♦
4. 2. daļas 3. uzdevums 2009.g. 20♦
5. 2. daļas 4. uzdevums 2009.g. 1♦