Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. 2. daļas 5.,6.,7. uzdevums 2009.g. 5♦
2. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2009.g. 1♦
3. 2. daļas 10. uzdevums 2009.g. 1♦
4. 2. daļas 11.,12. uzdevums 2009.g. 1♦
5. 3. daļas uzdevums 2009.g. 1♦