Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. 2. daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma. (2012) 5♦
2. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātvienādojums. (2012) 7♦
3. 2. daļas 7. uzd. Pitagora teorēma. (2012) 6♦