Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. 1. daļas 9. uzd. Trijstūra nevienādība. (2012) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012) 1♦
3. 2. daļas 9. uzd. Līdzība. (2012) 5♦