Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. 1. daļas 11. uzd. Saīsināšana. (2012) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Sadalīšana reizinātājos. (2012) 1♦
3. 1.daļas 13. uzd. Izteikšana. (2012) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Pakāpes. (2012) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Kāpināšana. (2012) 1♦
6. 1. daļas 16. uzd. Cik reižu? (2012) 1♦
7. 1. daļas 17. uzd. Procenti. (2012) 1♦
8. 1. daļas 18. uzd. Aritmētiskā progresija. (2012) 1♦
9. 1. daļas 19. uzd. Lineāra nevienādība. (2012) 1♦
10. 1. daļas 20. uzd. Kombinatorika. (2012) 1♦
11. 1. daļas 21. uzd. Varbūtība. (2012) 1♦
12. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012) 1♦
13. 1. daļas 23. uzd. Trapeces laukums. (2012) 1♦
14. 1. daļas 24. uzd. Ievilkts leņķis. (2012) 1♦