Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 1. - 5. uzd. Apgalvojumi. (2012) 5♦
2. 1. daļas 6. uzd. Trijstūra laukums. (2012) 1♦
3. 1. daļas 7. uzd. Normālforma. (2012) 1♦
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsakne. (2012) 1♦
5. 1. daļas 9. uzd. Trijstūra nevienādība. (2012) 1♦
6. 1. daļas 10. uzd. Simboli. (2012) 1♦