Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. 1. daļas 6. uzd. Daļas saīsināšana. (2010) 1♦
2. 1. daļas 7. uzd. Četrstūru īpašības. (2010) 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Decimāldaļu noapaļošana. (2010) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Procenti, nezināmā aprēķināšana. (2010) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Mediāna, viduslīnija trijstūrī. (2010) 1♦
6. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2010) 1♦
7. 1. daļas 12. uzd. Reizināšana ar pakāpi. (2010) 1♦
8. 1. daļas 13. uzd. Reizinātāja ienešana zem kvadrātsaknes. (2010) 2♦