Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas grafika nosaukums. (2010) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātu starpības formula. (2010) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Vienkārša nevienādību sistēma. (2010) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Četrstūru veidi. (2010) 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Trapeces īpašības. (2010) 1♦