Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 21. uzd. Vienpusleņķi pie paralēlām taisnēm. (2010) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Vienādsānu trijstūris. (2010) 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Trijstūra un paralelograma laukumi. (2010) 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Centra leņķa aprēķināšana. (2010) 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Pieskaru nogriežņi, trijstūrī ievilkta r. l. (2010) 1♦