Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. 2. daļas 1. uzd. Pirmās pakāpes vienādojums, daļas. (2010) 1♦
2. 2. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija. (2010) 2♦
3. 2. daļas 3. uzd. Paralelograma laukums. (2010) 2♦
4. 2. daļas 4. uzd. Pilnas kvadrātnevienādības atrisināšana. (2010) 1♦