Teorija

1. Melodija
2. Gamma
3. Trijskanis
4. Ritms
5. Re'

Uzdevumi

1. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
9. Gammas pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Gammas pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Gammas pieraksts

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
12. Gammas skanējums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Trijskanis, tā pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Trijskanis, tā pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Trijskanis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
16. Trijskanis, tā skanējums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Melodijas pamatveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Gamma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Trijskanis

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli