Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Melodija Melodija, tās veidi
2. Gamma Gamma, tās pieraksta veidi
3. Trijskanis Trijskanis, tā pieraksta veidi
4. Ritms Ritma diktāts
5. Re' Re' līnijkopā, tā skanējums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Melodijas pamatveids - uz augšu
2. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Melodijas pamatveids - uz leju
3. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Melodijas pamatveids - uz vietas
4. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Viļņveida melodija
5. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki melodijas pamatveidu pēc attēla!
6. Melodijas pamatveidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Melodijas grafiskais attēls
7. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki atbilstošo grafisko attēlu pēc dzirdes
8. Melodijas pamatveidi 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Nosaki melodijas pamatveidu pēc dzirdes!
9. Gammas pakāpes 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vai piekrīti apgalvojumam?
10. Gammas pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vai gamma pierakstīta pareizi?
11. Gammas pieraksts 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Kuras gammas pakāpes trūkst?
12. Gammas skanējums 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Vai dzirdamas visas gammas skaņas?
13. Trijskanis, tā pakāpes 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vai piekrīti apgalvojumam?
14. Trijskanis, tā pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vai uzrakstīts trijskanis?
15. Trijskanis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atzīmē trijskani!
16. Trijskanis, tā skanējums 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Vai sadzirdi trijskani?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Melodijas pamatveidi 00:00:00 vidēja 8♦ Atšķir 4 melodijas pamatveidus
2. Gamma 00:00:00 vidēja 4♦ Gammas pieraksts un skanējums
3. Trijskanis 00:00:00 vidēja 4♦ Trijskaņa pieraksts un skanējums
4. Ritma diktāts 00:00:00 vidēja 9♦ Ieklausies ritmā un skaņās