Teorija

Uzdevumi

1. Crescendo

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Diminuendo

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Crescendo

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Diminuendo

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Crescendo un diminuendo

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Crescendo un diminuendo

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Grupējuma veids

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
8. Nošu pieraksta veids

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Instrumentālais grupējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Vokālais grupējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
14. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: zema

1♦
15. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Ritma diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
17. Skaņas

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Grupējumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Dinamika

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli