Teorija

Uzdevumi

1. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Lineāra nevienādība ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Lineāra nevienādība. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Kurš no skaitļiem ir nevienādības atrisinājums?

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Nevienādības eksāmenos

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli