Teorija

Uzdevumi

1. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana, D>0

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Nepilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D<0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Kvadrātnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Kvadrātnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli