30.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Četrstūri, kura pretējās malas ir pa pāriem paralēlas, sauc par paralelogramu.
paralelograms.jpg
 
Paralelograma īpašības
 
Paralelograma pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma
 
\(AB = DC\)
 
\(BC = AD\)
 paralelograms 2.jpg
Paralelograma pretējie leņķi ir vienāda lieluma
 
\(A = \)\(C\)
 
\(B = \)\(D\)
 paralelograms 3.jpg
Paralelograma diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm
 
\(BO = OD\)
 
\(AO = OC\)
 paralelograms 5.jpg
Paralelograma diagonāle sadala to divos vienādos trijstūros.
 
Trijstūri \(ABC\) un \(CDA\) ir vienādi
 paralelograms 6.jpg
Paralelograma katras malas pieleņķu summa ir \(180\) grādi
 
\(A + \)\(D = 180\) grādi
 paralelograms 4.jpg
Šķērsleņķi pie diagonāles ir vienādi
 
\(BAC = \)\(ACD\)
 
\(BCA = \)\(CAD\)
paralelograms 7.jpg