Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Paralelograma laukums 1♦
2. Romba laukums 1♦
3. Trijstūra laukums 1♦
4. Paralelograma laukums 3♦