Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Aksiālā simetrija 1♦
2. Simetrijas asis 1♦
3. Aksiālā simetrija 1♦
4. Aksiālā simetrija 3♦