Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Centrālā simetrija 1♦
2. Centrālā simetrija 4♦
3. Centrālā simetrija 1♦