Teorija

Vienādmalu trijstūris
Par vienādmalu jeb regulāru trijstūri sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienādas.
Var arī teikt, ka vienādmalu trijstūris ir tāds vienādsānu trijstūris, kam sānu malas ir vienādas ar pamatu. Tāpēc vienādmalu trijstūrim izpildās visas vienādsānu trijstūra īpašības.
Ma-7-klase_48.png
ΔABC - vienādmalu, jo AB = BC = AC

Vienādmalu trijstūris var būt tikai šaurleņķu.
 
Vienādmalu trijstūra visi leņķi ir vienādi un ir tieši 60°, jo
180°:3=60°
 
  
Ma-7-klase_53.png
                                                          

Vienādmalu trijstūrī visi augstumi ir arī mediānas un bisektrises.
 
Vienādmalu trijstūrī augstumi, mediānas un bisektrises krustojas vienā punktā. Zīmējumā tas ir punkts O.
Piemērs:
Aprēķini regulāra trijstūra malas garumu, ja trijstūra perimetrs ir 21 cm!   
Risinājums:
 3KM=21KM=21:3KM=7(cm)