Teorija

Vienādsānu  trijstūra mediāna, kas novilkta pret pamatu, ir arī šī trijstūra augstums un bisektrise.
Vienādsānu trijstūrī leņķi pie pamata ir vienādi. 

Ma-7-klase_51.png
Trijstūris \(EOF\) - vienādsānu trijstūris.

\(OE = OF\) - sānu malas.
\(OD\) - mediāna sadala pamatu uz pusēm: \(DE=DF\)

\(OD\) - bisektrise dala virsotnes leņķi uz pusēm:  EOD=FOD
 
\(OD\) - augstums perpendikulārs pamatam:  ODEF,t.i.,ODE=ODF=90°

Leņķi pie pamata jeb pamata pieleņķi ir vienādi: 
OEF=OFE.
Ma-7-klase_52.png
 
Δ \(ABC\) - vienādsānu trijstūris
  
Secinājumi:
\(BL\) - mediāna, tātad \(AL=LC\)

\(BL\) - bisektrise, tātad ABL=CBL
 
\(BL\) - augstums, tātad
BLAC,t.i.,ALB=CLB=90°
Pamata pieleņķi vienādi, tātad
  BAC=BCA.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204., 214. lpp.