Teorija

Vienādsānu trijstūra īpašības
Svarīgi!
"Vienādsānu  trijstūra mediāna, kas novilkta pret pamatu, ir arī šī trijstūra augstums un bisektrise."
"Vienādsānu trijstūrī leņķi pie pamata ir vienādi." 

Ma-7-klase_51.png
Trijstūris EOF - vienādsānu trijstūris
OE = OF - sānu malas.
OD - mediāna sadala pamatu uz pusēm: DE=DF

OD - bisektrise dala virsotnes leņķi uz pusēm:  EOD=FOD
 
OD - augstums perpendikulārs pamatam:  ODEF,t.i.,ODE=ODF=90°

Leņķi pie pamata jeb pamata pieleņķi ir vienādi: 
OEF=OFE.
Ma-7-klase_52.png
 
Δ ABC - vienādsānu.
  
Secinājumi:

BL - mediāna, tātad AL=LC

BL - bisektrise, tātad ABL=CBL
 
BL - augstums, tātad
BLAC,t.i.,ALB=CLB=90°
  Pamata pieleņķi vienādi, tātad
  BAC=BCA.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204., 214. lpp.