Teorija

Lineārās funkcijas grafika īpašības
Divi lineāru funkciju grafiki ir krustiski (krustojas), vai arī ir paralēli (nekad nekrustojas).
 
a) taisnes ir krustiskas (krustojas).
1a5.png
Taisnes krustojas punktā:
1) C(1; 2);
2) A(1; –2)
  
b) taisnes ir paralēlas (nekrustojas).1a6.png
 
Salīdzinot divu lineāru funkciju formulas var pateikt, vai tās krustosies vai nē. Tas ir atkarīgs no taisnes virziena koeficienta.
Piemērs:
Taisnes y = 2x + 6 un y = 2x - 5 nekrustojas, jo virziena koeficients ir vienāds, k = 2.
 
Taisnes y = 6x + 4 un y = 5x + 4 krustosies, jo virziena koeficienti ir dažādi (k = 6 un k = 5).