Teorija

Uzdevumi

1. Koordinātu plakne un kvadranti

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Koordinātu plaknes kvadranti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Funkcijas grafiks tilpumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Funkciju grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Sakarība starp malu un laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
14. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Tiešā proporcionalitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
16. Funkcijas augšana un dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Lineāras funkcijas tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
19. Lineāras funkcijas konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Punkta piederība grafikam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Lineāras funkcijas zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Lineāras funkcijas analītiskā izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Paralēlas lineāras funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Funkcijas krustpunkti ar asīm

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sakarības skaitliskā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Lineāras funkcijas pētīšana analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Lineāras funkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Praktiski uzdevumi par funkcijām

Grūtības pakāpe: augsta

7,5

Metodiskie materiāli