Teorija

Uzdevumi

1. Koordinātu plakne un kvadranti

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Koordinātu plaknes kvadranti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Funkcijas grafiks tilpumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Funkciju grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
9. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Sakarība starp malu un laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5♦
14. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Tiešā proporcionalitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
16. Funkcijas augšana un dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Lineāras funkcijas tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
19. Lineāras funkcijas konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
20. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Punkta piederība grafikam

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Lineāras funkcijas zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
24. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
25. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
26. Lineāras funkcijas analītiskā izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
27. Paralēlas lineāras funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
28. Funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Funkcijas krustpunkti ar asīm

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Sakarības skaitliskā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: zema

5♦
2. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Lineāras funkcijas pētīšana analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Lineāras funkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
5. Praktiski uzdevumi par funkcijām

Grūtības pakāpe: augsta

7,5♦

Metodiskie materiāli