25.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

"Summu, kuru veido pozitīvi, negatīvi saskaitāmie, sauc par algebrisku summu."
 
"Algebriskas summas vienkāršotā pierakstā starp saskaitāmajiem neraksta saskaitīšanas zīmes, bet katru saskaitāmo raksta ar tā zīmi."  
 
Piemēram, 2 + ( - 6 ) + 8 + ( - 3) = 2 - 6 + 8 - 3
 
Lai aprēķinātu algebrisku summu, rīkojas šādi:
  1) saskaita visus pozitīvo skaitļu moduļus;
  2) saskaita visus negatīvo skaitļu moduļus;
  3) no lielākās moduļu summas atņem mazāko.
  4) starpības priekšā liek tādu zīmi, kāda ir lielākajai moduļu summai.
Piemērs:
Aprēķināt algebrisku summu: 2 - 6 + 8 - 3
 
  1) saskaita pozitīvos skaitļus 2 + 8 = 10
  2) saskaita negatīvo skaitļu moduļus 6 + 3 = 9
  3) 10 - 9 = 1
  4) Zīme ir +, jo lielāka bija pozitīvo skaitļu summa.
 
Viss kopā 2 - 6 + 8 - 3 = 10 - 9 = 1
3. un 4 soli var apkopot un rīkoties sekojoši:
saskaita pozitīvos skaitļus un no tiem atņem negatīvo skaitļu moduļu summu.
 
2+ 3 - 6 - 4 + 5- 1 + 7 - 1 = 17 - 12 = 5
 
  1)  2 + 3 + 5 + 7 = 17  - pozitīvie
  2)  6 + 4 + 1 + 1 = 12  - negatīvie
  3)  17 - 12 = 5
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 249.-250. lpp.