Teorija

Uzdevumi

1. Algebriskas summas. 3 piemēri ar nelieliem veseliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Algebriskas summas uzrakstīšana un aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Algebriska summa četriem skaitļiem (līdz 10)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Algebriska summa četriem skaitļiem (līdz 30)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Divu skaitļu reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Algebriska summa ar pieciem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 10)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Algebriska summa ar sešiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 100)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Vairāku vienādu negatīvu skaitļu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Racionālu skaitļu reizināšana (decimāldaļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Daļas reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Jaukta skaitļa reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Divu daļu reizināšana, vismaz viena daļa negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Dažādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Dažādzīmju vai vienādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Daļas dalīšana ar veselu pozitīvu vai negatīvu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselo

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Veselu skaitli dala ar īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
21. Reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Vairāku veselu dažādzīmju skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Triju daļu reizināšana, ja vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
24. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu, vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
25. Nezināms dalāmais. Racionāli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Algebriskā summa

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Negatīvu skaitļu reizināšana. Decimāldaļa reiz 10, 100, ....

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Reizināšana un dalīšana ar 1 vai -1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Racionālu skaitļu dalīšana. Jā/nē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Daļas dalīšana ar veselu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Algebriska summa

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Racionālu skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Racionālu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
4. Vairāku racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli