Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Racionāli skaitļi ISEC programmas 8. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Racionāli skaitļi. Negatīvi un pozitīvi skaitļi
2. Koordinātu ass Negatīvi un pozitīvi skaitļi.
3. Pretēji skaitļi Pretēji un apgriezti skaitļi.
4. Skaitļa modulis Skaitļa modulis- attālums līdz nullei.
5. Pozitīvu un negatīvu skaitļu salīdzināšana Racionālu skaitļu salīdzināšana.
6. Koordinātu plakne Koordinātu plakne un punkta koordinātas plaknē (sistēmā).
7. Grafiks Temperatūras grafika piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretēji skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atrast dotajiem skaitļiem pretējos skaitļus.
2. Apgriezti skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast dotajai daļai apgriezto skaitli.
3. Pretējais skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atbilžu varianti.
4. Modulis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atrast dotajam skaitlim attālumu līdz nullei.
5. Modulis daļai 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast dotajai daļai attālumu līdz nullei jeb moduli.
6. Skaitļa attālums līdz nullei 1. izziņas līmenis zema 2♦ 2 piemēri. Modulis.
7. Modulis daļai 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atbilžu varianti.
8. Attālumi līdz nullei 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzināt attālumus līdz nullei.
9. Uz skaitļu ass pa labi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Salīdzināt negatīvus skaitļus.
10. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Salīdzināt negatīvus skaitļus.
11. Negatīvu decimāldaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzināt negatīvus decimālskaitļus.
12. Vislielākā/mazākā skaitļa atrašana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzināt dotos skaitļus.
13. Skaitļu rinda dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sakārtot dotos skaitļus dilstošā secībā.
14. Koordinātu plakne. Punkta koordinātas 1. izziņas līmenis zema 2♦ Noteikt punkta koordinātas plaknē.
15. Koordinātu plakne. Punkta noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atrast punktu ar dotajām vērtībām. (2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)
16. Punkts atrodas uz koordinātu ass 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt, uz kuras ass atrodas punkts.
17. Koordinātu plaknes zīmējumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nepieciešams rūtiņu papīrs un zīmulis. Dažādi dzīvnieku attēli.
18. Racionāli skaitļi sadzīvē 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast atbilstošo skaitli. (2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)
19. Koordinātu plakne. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 5♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Modulis (2009) Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Punkta koordinātas (2014) Citi vidēja 1♦ Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
3. Decimāldaļa starp veseliem skaitļiem (2004) Citi vidēja 1♦ 2004.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Veselu skaitļu salīdzināšana (2010) Citi vidēja 1♦ 2010.gada valsts ieskaite 6. klasei.
5. Koordinātu plakne (2010) Citi augsta 2♦ 2010.gada valsts ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretējie skaitļi 00:00:00 vidēja 4♦ Vai atšķir pretējos un apgrieztos skaitļus?
2. Skaitļa modulis 00:00:00 vidēja 7♦
3. Racionālu skaitļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 5♦
4. Koordinātu plakne 00:00:00 vidēja 6♦