Teorija

Uzdevumi

1. Lielumu starpība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % vieglāks?

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % smagāks?

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Procentuālā salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Skaitļu procentuālā salīdzināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Skaitļu procentuālā salīdzināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Lieluma izmaiņa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Ieņēmumu samazinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Cenas palielināšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Uzcenojuma procentu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Algas samazinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Darba ražība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Vienības izvēle

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Metodiskie materiāli