Teorija

Savstarpēji pirmskaitļi
Tādus skaitļus, kam nav kopīga dalītāja (izņemot skaitli 1), sauc par savstarpējiem pirmskaitļiem.
  
 Piemēram skaitļi 3; 4 un 5 ir savstarpēji pirmskaitļi.
Savstarpēju pirmskaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir skaitlis 1.
L(3;4;5) = 1
Savstarpēju pirmskaitļu mazākais kopīgais dalāmais ir šo skaitļu reizinājums.
M(3;4;5) = 345=60
Piemērs:
Nosaki, vai skaitļi 56 un 45 ir savstarpēji pirmskaitļi!
 
Skaitļus sadala pirmreizinātājos.
56281471222745155133556=222745=335
 
Redzam, ka abiem skaitļiem nav kopīgu dalītāju, tātad
skaitļi 56 un 45 ir savstarpēji pirmskaitļi.
 
Zinot, ka skaitļi 56 un 45 ir savstarpēji pirmskaitļi, viegli noteikt mazāko kopīgo dalāmo:
M(56;45) = 5645=2520