Teorija

Skaitļu dalāmība- secinājumi
Par divu skaitļu a un b lielāko kopīgo dalītāju un mazāko kopīgo dalāmo var izdarīt šādus secinājumus.
Ja a dalās ar b, tad L(a; b) = b un M (a; b) = a.
Piemēram, ja L (36;12) = 12 tad M (36; 12) = 36
Ja a un b ir savstarpēji pirmskaitļi (tiem nav neviena kopīga dalītāja), tad L (a; b) = 1 un M (a; b) = ab (abu skaitļu reizinājums).
Piemēram, ja L (5; 4) = 1, tad M(5;4)=54=20 
"Divu skaitļu a un b lielākā kopīgā dalītāja un mazākā kopīgā dalāmā reizinājums ir vienāds ar doto skaitļu reizinājumu: L(a;b)M(a;b)=ab."
Piemēram, L(5;4)M(5;4)=120=20=54    
                           
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 39. lpp.