27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Par divu skaitļu \(a\) un \(b\) lielāko kopīgo dalītāju un mazāko kopīgo dalāmo var izdarīt šādus secinājumus.
Ja \(a\) dalās ar \(b\), tad \(L(a; b) = b\) un \(M (a; b) = a\).
Piemēram, ja \(L (36;12) = 12\), tad \(M (36; 12) = 36\).
Ja \(a\) un \(b\) ir savstarpēji pirmskaitļi (tiem nav neviena kopīga dalītāja), tad \(L (a; b) = 1\) un \(M (a; b) = ab\) (jeb abu skaitļu reizinājums).
Piemēram, ja \(L (5; 4) = 1\), tad M(5;4)=54=20.
Divu skaitļu \(a\) un \(b\) lielākā kopīgā dalītāja un mazākā kopīgā dalāmā reizinājums ir vienāds ar doto skaitļu reizinājumu:
L(a;b)M(a;b)=ab
Piemēram: L(5;4)M(5;4)=120=20=54
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 39. lpp.