Teorija

Lai sareizinātu divus racionālus skaitļus, jāsareizina to moduļi.
Reizinājums ir pozitīvs skaitlis, ja reizinātāji ar vienādām zīmēm:
\((+)·(+) = (+)\)
\(( - )·( - ) = (+)\)
 Reizinājums ir negatīvs skaitlis, ja reizinātāji ir ar dažādām zīmēm:
\((+)·( - ) = ( - )\)
\(( - )·(+) = ( - )\)
 
 
a) \((-6)·(-4) = + (|-6|·|-4|) = + (6·4) = 24 = 24\)
  
b) \(6·(-4) = - (|6| · |-4|) = - (6·4) = -24\)
 
c)  \(- 3 ·0 = 0  \)
Reizinājums ar nulli vienmēr ir nulle.     
 
Risinot piemērus, moduļu zīmes var nerakstīt, bet uzreiz galvā var aprēķināt rezultātu:
\( -3·( - 4) = + 12 = 12\)
 
\(-3·30 = - 90\)      
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 255. lpp.