Uzdevumi

1. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Līdzīgo savilkšana, četri saskaitāmie

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Cik reižu? (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Ceļš, laiks, ātrums (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: augsta

1

Metodiskie materiāli