Teorija

Uzdevumi

1. Darba ražīgums jeb jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Darba laiks un apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Darba ražīguma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Darba ražīgums. Par cik?

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Darba ražīgums. Attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Kopīgi veiktais darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Kopīgi patērētais laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Kopīgā darba apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Kopīgā darba laiks

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
10. Trīs darba veicēji

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Darba ražīgums, jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli