Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darba ražīgums jeb jauda Darba ražīgums, darba apjoms, darba laiks

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba ražīgums jeb jauda 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darba ražīgums, darba apjoms, darba laiks
2. Darba laiks un apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Tabula. Pie nemainīgas jaudas noteikt darba laiku vai apjomu
3. Darba ražīguma izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darba ražīguma noteikšana 2 reizes
4. Darba ražīgums. Par cik? 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Strukturēts uzdevums. 3 darbības. Par cik jāpalielina darba ražīgums?
5. Darba ražīgums. Attiecība 2. izziņas līmenis augsta 3♦ 3 darbības. Darba laiks dots stundās un minūtēs. Ražīgums jānosaka stundās.
6. Kopīgi veiktais darbs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 darbības. Dota jauda, jāaprēķina kopīgi veiktā darba apjoms un jāsalīdzina ar doto
7. Kopīgi patērētais laiks 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 darbības. Dotas abas jaudas. Jāaprēķina laiks, kurā kopā paveic darbu
8. Kopīgā darba apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Jāaprēķina 2 krānu jauda un abu krānu paveiktais darbs noteiktā laikā
9. Kopīgā darba laiks 3. izziņas līmenis augsta 4♦ Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Jāaprēķina 2 krānu jauda un laiks, kurā abi krāni paveic darbu
10. Trīs darba veicēji 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 4 darbības. Jāaprēķina kopējā darba apjoms noteiktā laikā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba ražīgums, jauda 00:00:00 vidēja 9♦