Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kopīgs darbs, ja jauda ir vesels skaitlis Atkārtojums no 4. klases
2. Kopīgais darbs, ja jauda ir darba daļa Teksta uzdevumu risināšanas soļi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba apjoms, ja dota jauda 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 darbības. Viens darba veicējs
2. Kopīgs darbs ar dotu jaudu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Dota darītāja jauda. Atkārtojums no 4. klases
3. Kopīgs darbs. Maize 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 darbības. Dota darītāja jauda. Jāaprēķina laiks
4. Kopīgs darbs. Par krāniem 3. izziņas līmenis augsta 3♦ 2 darbības. Dota jauda. Tukšā vannā pa vienu krānu ietek ūdens, pa otru iztek.
5. Kopīgs darbs ar dotu laiku 2. izziņas līmenis augsta 2♦ 4 darbības. Dots laiks, kurā darbu var veikt katrs no darītājiem
6. Trīs darba veicēji ar dotu laiku 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 4 darbības. Jāaprēķina jauda un kopējā darba apjoms noteiktā laikā
7. Kopīgais darbs ar daļām 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara katrs atsevišķi. Veseli skaitļi.
8. Kopīgais darbs. Dežuranti 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Jauda ir daļa. Cik ilgi klasi kārto divi dežuranti kopā, ja zināms, cik ilgā laikā klasi kārto katrs atsevišķi.
9. Kopīgais darbs. Lāčuki 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Jauda ir daļa. Cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara katrs atsevišķi. Atbilde sekundēs
10. Kopīgais darbs, ja jauda ir daļa 3. izziņas līmenis augsta 5♦ Cik ilgi kartupeļu vagas ravē divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā ravē katrs atsevišķi.
11. Kopīgais darbs ar nezināmo I 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Iestājeksāmenā 6. klasei 1. Rīgas ģimnāzijā 1997. gadā. Cik ilgi strādās viens, ja zināms otra darba laiks un kopīgi veiktā darba laiks.
12. Kopīgais darbs ar nezināmo II 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Iestājeksāmenā 6. klasei 1. Rīgas ģimnāzijā 2002. gadā. Cik ilgi strādās viens, ja zināms otra darba laiks un kopīgi veiktā darba laiks. Herkuless traucē Agatei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgs darbs ar dotu jaudu 00:00:00 vidēja 9♦ Jauda ir zināma
2. Kopīgs darbs, ja jauda nav dota 00:00:00 vidēja 9♦ Ir zināms darba veikšanas laiks, jauda ir jārēķina
3. Kopīgs darbs ar daļām 00:00:00 augsta 14♦ Darba apjoms - 1 vesels, jauda ir daļa