Teorija

Uzdevumi

1. Saliktu skaitļu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Dalītāju skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dalāmo noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Dalāmības pazīme ar 2

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Dalāmības pazīme ar 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Dalīšanās ar 5

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Skaitlis, kurš dalās ar 2 vai 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Dalāmības pazīme ar 4

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Dalāmības pazīme ar 25

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Skaitlis, kurš dalās ar 4

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Dalāmības pazīme ar 3

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Dalāmības pazīme ar 9

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Skaitlis, kurš dalās ar 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Burti un cipari. Olimpiādes uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Dalāmības pazīme ar 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dalāmības pazīme ar 3 testā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Dalāmības pazīme ar 3 un skaitļa lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Dalīšanās pazīme ar 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Dalāmības pazīmes ar 2,5,10

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Dalāmības pazīmes ar 3 un 9

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Salikti skaitļi. Dalītāji, dalāmie.

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli