Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skaitļu dalāmība VISC programmas 4. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Definīcija, piemēri.
2. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 2, 5 vai 10
3. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 3 vai 9
4. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 4; 25; 100

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saliktu skaitļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt, vai dotais skaitlis ir pirmskaitlis.
2. Dalītāju skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt dalītāju skaitu.
3. Dalāmo noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trīs pirmo dalāmo noteikšana.
4. Dalāmības pazīme ar 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Jā/nē.
5. Dalāmības pazīme ar 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jā/nē.
6. Dalīšanās ar 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas skaitli.
7. Skaitlis, kurš dalās ar 2 vai 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 2 vai 5.
8. Dalāmības pazīme ar 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Jā/nē.
9. Dalāmības pazīme ar 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Jā/nē.
10. Skaitlis, kurš dalās ar 4 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 4.
11. Dalāmības pazīme ar 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Jā/nē.
12. Dalāmības pazīme ar 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Jā/nē.
13. Skaitlis, kurš dalās ar 3 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 3.
14. Burti un cipari. Olimpiādes uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Spriedumi. Zina ciparu skaitu un dalāmības pazīmi ar 9. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalāmības pazīme ar 9 Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
3. Dalāmības pazīme ar 3 testā Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Dalāmības pazīme ar 3 un skaitļa lielums Citi vidēja 2p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Dalīšanās pazīme ar 3 Citi vidēja 1p. 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalāmības pazīmes ar 2,5,10 00:00:00 vidēja 5p.
2. Dalāmības pazīmes ar 3 un 9 00:00:00 vidēja 6p.
3. Salikti skaitļi. Dalītāji, dalāmie. 00:00:00 vidēja 13p.