Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skaitļu dalāmība VISC programmas 4. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Definīcija, piemēri.
2. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 2, 5 vai 10
3. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 3 vai 9
4. Skaitļu dalāmības pazīmes ar 4; 25; 100

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saliktu skaitļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt, vai dotais skaitlis ir pirmskaitlis.
2. Dalītāju skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt dalītāju skaitu.
3. Dalāmo noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trīs pirmo dalāmo noteikšana.
4. Dalāmības pazīme ar 2 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jā/nē.
5. Dalāmības pazīme ar 5 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jā/nē.
6. Dalīšanās ar 5 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izvēlas skaitli.
7. Skaitlis, kurš dalās ar 2 vai 5 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 2 vai 5.
8. Dalāmības pazīme ar 4 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jā/nē.
9. Dalāmības pazīme ar 25 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jā/nē.
10. Skaitlis, kurš dalās ar 4 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 4.
11. Dalāmības pazīme ar 3 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jā/nē.
12. Dalāmības pazīme ar 9 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jā/nē.
13. Skaitlis, kurš dalās ar 3 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nezināmo ciparu noteikšana, lai skaitlis dalītos ar 3.
14. Burti un cipari. Olimpiādes uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5♦ Spriedumi. Zina ciparu skaitu un dalāmības pazīmi ar 9. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalāmības pazīme ar 9 Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Citi vidēja 1♦ 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
3. Dalāmības pazīme ar 3 testā Citi vidēja 1♦ 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Dalāmības pazīme ar 3 un skaitļa lielums Citi vidēja 2♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Dalīšanās pazīme ar 3 Citi vidēja 1♦ 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalāmības pazīmes ar 2,5,10 00:00:00 vidēja 5♦
2. Dalāmības pazīmes ar 3 un 9 00:00:00 vidēja 6♦
3. Salikti skaitļi. Dalītāji, dalāmie. 00:00:00 vidēja 13♦