Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Vienādojumi un nevienādības, to sistēmas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšanas un ievietošanas paņēmieni Vienādojumu sistēmas saskaitīšanas un ievietošanas paņēmiens (9.klases atk.)
2. Vienādojumu sistēmas ar 2 mainīgiem, grafiskā metode Vienādojumu sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
3. Vjeta teorēmas pielietošana Vjeta teorēmas lietošana
4. Aizvietošana (substitūcija) vienādojumu sistēmas Substitūcijas metode
5. Lineāru vienādojumu sistēmu pētīšana Lineāru vienādojumu sistēmu pētīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas, saskaitīšanas metode 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saskaitīšanas paņēmiens
2. Vienādojumu sistēma, ievietošanas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Ievietošanas metode
3. Vienādojumu sistēmas, kvadrātu starpības formula 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izmanto kvadrātu starpības formulu
4. Vienādojumu sistēma, kubu summas formula 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kubu summas formulas izmantošana.
5. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 8♦ Otrās pakāpes vienādojumu sistēma. Risina izmantojot kvadrātu formulu un moduli
6. Sistēma ar diviem iracionāliem vienādojumiem. Vjeta teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Izmanto apzīmēšanu un Vjeta teorēmu
7. Transcendenta sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sistēma ar eksponentvienādojumu.
8. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem
9. Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem. Vjeta teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Izmanto apzīmēšanu un Vjeta teorēmu
10. Vienādojumu sistēma ar substitūciju. Divi logaritmiskie vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Risina, izmantojot substitūciju.
11. Vienādojumu sistēma ar logaritmu 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Transcendenta sistēma
12. Transcendenta sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Vienādojumu sistēma ar logaritmu.
13. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Palīgnezināmā izmantošana sistēmā, ja doti savstarpēji apgriezti lielumi.
14. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojumu sistēmas ar 2 mainīgajiem grafiskā atrisināšana
15. Sistēmas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lineāras vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaita noteikšana
16. Sistēmas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Parametra, ar kuru lineārai sistēmai nav atrisinājuma, aprēķināšana
17. Sistēmas pētīšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Parametra, ar kuru lineārai sistēmai ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, aprēķināšana

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistēma (2014. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 5♦ 12. klases matemātikas eksāmens 2. daļa
2. Vienādojumu sistēma (2013. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 6♦ 12. klases eksāmens matemātikā 2. daļa
3. Vienādojumu sistēma ar parametriem (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2♦ Sistēma ar parametriem, lieluma izteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi, vai atceries no 9.klases saskaitīšanas un ievietošanas metodes!
2. Vienādojumu sistēmas 00:00:00 vidēja 2♦ Pārbaudi, kā proti pielietot saīsinātās reizināšanas formulas!
3. Transcendentas sistēmas 00:00:00 vidēja 7♦ Vai proti risināt sistēmas ar eksponentvienādojumiem?
4. Transcendentas sistēmas 00:00:00 vidēja 5♦ Vai proti risināt sistēmas ar logaritmu?